Seitsemän myyttiä etätyöstä

Tänään vietetään Kansallista etätyöpäivää Suomessa jo viidettä kertaa. Itse olen tänään poissa konttorilta sekä kotitoimistolta ja vietän etäpäivää Satakunnan Säkylässä, sokerijuurikaspellolla ja sokeritehtaalla. Mukavaa vaihtelua koneen ääressä istumiseen.

Vielä tänäkään päivänä etätyö ei valitettavasti ole mahdollista kaikilla työpaikoilla. Ei vaikka se tutkimusten mukaan lisää työviihtyvyyttä ja työntekijöiden tuottavuutta. Etätyöhön liittyy edelleen turhia epäluuloja, jotka olisivat helposti ratkaistavissa uuden teknologian ja yhdessä sovittujen toimintatapojen avulla.

Ohessa on seitsemän myyttiä etätyöstä, totta vai tarua?

1) Poissa silmistä, poissa mielestä
Uusi ja toimiva viestintäteknologia voi mahdollistaa jopa tiiviimmän vuorovaikutuksen kuin mihin perinteisessä toimistoympäristössä tai liikkuvassa työssä on ollut mahdollisuuksia. Virtuaalinen työympäristö voi olla inspiroiva ja läsnäoloa sekä yhteistä oppimista tukeva. Koko tiimi voi olla esimerkiksi läsnä virtuaalisessa tiimitilassa, jossa päivän mittaan vaihdetaan niin epäviralliset kuulumiset kuin tuetaan työhön liittyvissä kysymyksissäkin.

Etätyössä yhdistyvät parhaimmillaan sopiva määrä työrauhaa kotona ja läsnäoloa työyhteisössä. Etätyöntekijät ovat usein vahvasti mukana työn ja työprosessien kehittämisessä. Kehittämiseen osallistutaan aktiivisesti, vastineeksi saadaan vapauksia tehdä työtä joustavasti ajasta ja paikasta riippumatta.

2) Työ läikkyy vapaalle ja työuupumus uhkaa
Etätyötä koskevan tutkimuksen mukaan kautta Euroopan kotona työskenteleviä palkansaajia vaivaavat muita työntekijöitä useammin aikapaineet ja työstressi. Aiheuttajina ovat tyypillisesti kiire, ylityöt ja tulospaineet. Nämä samat paineet ovat tunnistettavissa myös niillä työntekijöillä, jotka eivät varsinaista etätyötä tee. Heidänkin on mahdollista viedä työpäivän päätteeksi työt kotiin ja teknologian avustuksella tehdä töitä kotoa käsin. Työnantajan tiloissa tehtävä työ ei siis suojaa työntekijää.

Kyky johtaa itseä ja vetää rajoja on tärkeä taito kaikissa töissä! Etätyö voi myös helpottaa elämän hallintaa. Tärkeintä kuitenkin on, että työaikoihin ja työskentelytapoihin liittyvistä asioista voi avoimesti keskustella työpaikalla ja esimiehen kanssa. Kun kaikki noudattavat yhdessä sovittuja sääntöjä, on luottamus helpompi rakentaa.

3) Pomo pihalla
Etätyöntekijät raportoivat usein olevansa tyytyväisiä esimiehiltään saamansa tukeen. Luottamus on etätyön perusta. Tiukka työprosessin valvonta ei toimi, vaan työnjohdon on kiinnitettävä huomionsa työn tulosten arviointiin. Yhteydenpitokäytännöt esimiehen ja alaisen välillä on syytä sopia ja arvioida niiden riittävyyttä ja toimivuutta. Virtuaalisen ja kasvokkain tapahtuvan yhteydenpidon yhdistelmä voidaan suunnitella yksilöllisesti.

4) Illalla työskentely vaarantaa yöunen
Kuormittumisen kokeminen on hyvin yksilöllistä, oleellista on palautuminen. Työskentely illalla ei haittaa yöunta, mikäli tehtävä on mieluisa tai työtehtävän loppuunsaattaminen koetaan tärkeäksi ja kuormitusta helpottavaksi. Uutta tai haastavaa tehtävää ei yleensä kannata aloittaa lähellä nukkumaanmenoaikaa.

5) Vaivat vaanivat
Ergonomialtaan parhaatkaan kalusteet ja välineet eivät turvaa terveyttä. Riittävä liikkuminen, työasennon vaihtelu ja työn tauottaminen työpäivän aikana ovat edellytyksiä hyvinvoinnille. Tähän etätyö antaa erinomaisen mahdollisuuden. Tärkeintä on huomata, että työtä ei kotona tarvitse tehdä samalla tavalla kuin työpaikalla, vaan voi vapauttaa itsensä kokeilemaan erilaisia työskentelytapoja. Puheluita voi puhua seisten ja kävellen, materiaalia lukea sohvalla tai keinutuolissa ja tekstit kirjoittaa pöydän ääressä tuolilla tai jumppapallolla istuen. Etätyösopimuksessa voidaan tarvittaessa määritellä työympäristön ergonomiaan liittyvät edellytykset.

6) Etätyöläinen lintsaa.
Etätyöntekijät ovat pääasiassa korkeasti koulutettuja ja ylempiä toimihenkilöitä ja toimivat johtajina, ylimpinä virkamiehinä, erityisasiantuntijoina tai asiantuntijoina. Tulosvaatimukset mahdollistavat harvoin tehottomia työpäiviä. Teknologisilla ratkaisuilla voi myös lisätä mahdollisuuksia raportoida työtään. Etätyöläiselle itsellekin on tärkeää saada oma työ näkyväksi. Etätyösopimus sääntöineen sekä työn tulosten seuranta ja aktiivinen raportointi ovat tärkeässä roolissa etätyön johtamisen kannalta.

7) Etätyö aiheuttaa kateutta.
Etätyösopimus, säännöt ja yhteisesti sovitut toimintatavat auttavat tähänkin mahdolliseen ongelmaan. Avoimuus ja läpinäkyvyys ovat kaiken perusta. Työpaikalla voidaan määritellä keskeiset ehdot ja työtehtävät, joissa etätyö on mahdollista. Oleellista on taata työn sujuvuus ja tuloksellisuus sekä henkilöstön hyvinvointi. Toimenkuva voi sallia työn tekemisen kokonaan tai osittain paikasta riippumattomasti.

 

Lähde: Työturvallisuuskeskus TTK

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

47 + = 55

Post Navigation